תכנון מס בינלאומי, מניעת כפל מס, מיסוי פעילות בחו"ל

לקבלת שיחת יעוץ - השאירו פרטים

ישראלים ותושבי ישראל שיש להם השקעות מחוץ לישראל

 

בין אם מדובר בנכסים פיננסיים כמו מניות, אגרות חוב או קרנות נאמנות, ובין אם מדובר בהשקעה בנדל"ן, תושב ישראל צריך להגיש דו"ח מס בישראל או לחלופין לשלם מקדמות מס. מעבר לכך, במקרים מסוימים העדר תכנון  של נושאי המיסוי בישראל ובמדינה האחרת יוביל לתאונת מס אמיתית ולתשלום כפל מס.

 

דוגמה: ישראלים שמשקיעים בנדל"ן בארה"ב באמצעות חברת LLC, יכולים להיות חשופים לתשלום כפל מס על ההכנסות שלהם מארה"ב. הסיבה לכך היא שבישראל לא מכירים בכך שמדובר בחברה שקופה, ויבקשו למסות את משיכת הדיבידנד מהחברה (אף שזה כבר מוסה בארה"ב ברמת בעל המניות).

ישראלים שעוברים לחו"ל, במסגרת רילוקיישן זמני, למטרת הגירה או נוודים דיגיטליים

 

דוגמה: ישראלים שעוברים לחו"ל למטרת רילוקיישן או הגירה ומעוניינים לבצע ניתוק תושבות, וגם ישראלים שעוברים לחו"ל ובוחרים להמשיך להחשב תושבי ישראל (למשל, כדי לשמור על זכויות בביטוח הלאומי ובעיקר בכיסוי ביטוח בריאות). שתי הקבוצות יצטרכו להגיש דו"ח מס בישראל, ובמקרים מסוימים גם לשלם מס הכנסה בישראל וביטוח לאומי.

אקדמאים מישראל שנוסעים לצורך לימודים, פוסט דוקטורט וכן חוקרים שמקבלים מלגות או שכר

אחד הקשיים עם אוכלוסיית האקדמאים שיוצאים לחו"ל, היא שרשות המסים מסרבת פעמים רבות לראות בהם כמי שהעבירו את מרכז החיים שלהם אל מחוץ לישראל.

 

דוגמה: תושב ישראל יוצא לפוסט דוקטורט בלימודי הנדסת חשמל, לתקופה מוגדרת של שנתיים. מכיוון שהוא יוצא לתקופה קצובה ולמטרה מוגדרת מראש, סביר שברשות המסים יתעקשו לראות בו ובבני משפחתו כמי שנשארו תושבי ישראל למשך כל התקופה. במקביל כמובן הם יכולים להפוך גם לתושבים במדינה האחרת, והתוצאה היא כפל מס וכפל ביטוח לאומי.

ישראלים שיש להם חשבונות בנק זרים, השקעות או נכסים בחו"ל שלא דווחו בישראל

תושבי ישראל חייבים בהגשת דו"ח מס בישראל ובתשלום מסים על כל ההכנסות שלהם מכל העולם. לכן, תושב ישראל שיש לו חשבון בנק זר עם תיק ניירות ערך, או נכס להשקעה, חייב לדווח על ההכנסות מאותו חשבון בנק או נכס. ישראלים אשר החזיקו בנכסים או חשבונות בנק בחו"ל ולא דיווח עליהם במועד, יכולים להגיש בקשה לרשות המסים בליווי עורך דין, על מנת לודא שאין חשיפה לאחריות פלילית. בעבר רשות המסים הנהיגה מספר פעמים נוהל גילוי מרצון אשר איפשר פניה אנונימית וקבלת חסינות פנימית. יתכן כי גם בעתיד יהיה זמין נוהל דומה.

 

כל מי שחוזר לישראל, כולל תושב חוזר, תושב חוזר ותיק ועולים חדשים

תושבים חוזרים, ובפרט מי שעומד בהגדרה לתושב חוזר ותיק, יכולים להיות זכאים להטבות מס מפליגות כשהם חוזרים לישראל. יחד עם זאת, במועד החזרה יכולה להתעורר מחלוקת לגבי השאלה מתי התושב החוזר הפך לתושב חוץ והאם יש לו מספיק "שנים" מחוץ לישראל בשביל לקבל את ההטבה. 

דוגמה: בני זוג תושבי ישראל חזרו מארצות הברית אחרי שהות של 10 שנים, וביקשו לקבל הטבות מס של תושב חוזר ותיק (כולל פטור מדיווח). רשות המסים דחתה את הבקשה שלהם וקבעה שהם לא עומדים בדרישות לקבלת מעמד של תושב חוזר ותיק. הסיבה לכך היתה שבמהלך כל השנה הראשונה לעזיבה הם שמרו על זיקה מאד חזקה לישראל (כולל בביטוח הלאומי), ולמעשה הפכו לתושבי חוץ רק בשנה שלאחר העזיבה.