top of page
  • תמונת הסופר/תטינה קפלן, עו"ד (B.A ראיית חשבון)

החזר מס ששולם בחו"ל לאחר רילוקיישן

ישראלים שיוצאים לרילוקיישן מבקשים לעשות תאום מס וזכאים במקרים רבים לקבל החזר מס מרשות המסים • ניתן לקבל החזר מס עבור הכנסה ממשכורת, מכירה של ניירות ערך, אופציות, RSU ועוד • לעיתים ניתן לקבל גם החזר מס שבח או מס רכישה • היזהרו: בקשה להחזר מס, עשויה להוביל דוקא לדרישת תשלום

 
החזר מס אחרי רילוקיישן

החזר מס ולא תאום מס


תאום מס הוא הליך שעושים מול פקיד השומה בישראל בתחילת שנה במסגרת טופס 101 של המעסיק, או במהלך השנה בפניה למס הכנסה (באינטרנט או למשרד).


המטרה של תאום המס היא לודא שהמס שמשולם במהלך השנה הוא מדויק ומשקף את מלוא ההטבות וההקלות שאתם זכאים להן. סיבה נוספת לעשות תאום מס היא כשיש לכם הכנסות ממספר משלמים שונים, שכן במצב כזה המשלם השני חייב על פי חוק לנכות לכם מס על פי המדרגה המקסימלית.


לעומת זאת, בקשה להחזר מס תוגש תמיד אחרי תום שנת המס, באמצעות הגשה של דו"ח שנתי מקוצר או דו"ח שנתי מלא. המטרה בהגשת בקשה להחזר מס היא לתקן טעות שלא נתפסה בזמן אמת באמצעות תאום מס.


ישראלים ברילוקיישן לא יכולים לערוך תאום מס בזמן אמת, ולכן במקרים רבים מנכים להם בישראל מס ביתר, מה שלעיתים מוביל אפילו לכפל מס מכיוון שאותה הכנסה ממוסה גם במדינת התושבות החדשה.בשנת העזיבה שלכם יתכן ומגיע לכם החזר מס


כאמור, תושב ישראל שעובר להתגורר מחוץ לישראל במהלך השנה, יהיה זכאי להחזר מס בשנת המעבר, ובמקרים מסוימים גם בשנים מאוחרות יותר. לשם כך צריך להגיש דו"ח מס שנתי, שישמש כמעיין דוח לתאום המס בדיעבד.


להלן כמה מצבים שבהם אתם עשויים להיות זכאים להחזר מס בישראל:

  1. המעסיק ניכה לכם מס מהשכר בתלוש לפי מדרגת המס השולי שלכם בתחשיב שנתי, בעוד שבפועל עבדתם רק חלק מהשנה בישראל;

  2. הנאמן ניכה לכם מס הכנסה וביטוח לאומי בישראל בעת מימוש אופציות או יחידות מניה (RSU), במדרגת מס מקסימלית;

  3. הנאמן ניכה לכם מס רווחי הון מאופציות או יחידות מניה (RSU) במסלול 102, ובמקביל נדרשתם לשלם מס הכנסה על כל הרווח במדינה החדשה - מצב של כפל מס;

  4. הבנק או בית ההשקעות ניכה לכם מס ממימוש ניירות ערך שמוחזקים אצלכם בתיק השקעות בישראל.

במקרים רבים ההכנסות הללו כפופות למס במדינה שעברתם אליה, מה שעשוי לייצר מצב של כפל מס.


החזר מס של שכיר שמתגורר בישראל


כשמדובר בשכיר שהוא תושב ישראל, הבקשה להחזר מס אינה מורכבת מדי. במקרה כזה אינכם נדרשים לרוב להגיש דו"ח מס מלא, אלא דוח מקוצר על גבי טופס 135.


התקשורת עם מס הכנסה בשנת 2021 היא יעילה למדי. לרשותכם עומד אזור אישי באתר האינטרנט של רשות המסים באמצעותו ניתן להגיש את הבקשה להחזר המס.


אם אין לכם מייצג במס הכנסה, תוכלו לפנות למשרד המס הרלבנטי באמצעות מערכת המפ"ל (מערכת פניות לציבור).


החזר מס של שכיר שעבר להתגורר בחו"ל


שונה בתכלית מצבו של מי שעבר להתגורר בחו"ל ומבקש לקבל החזר מס. במקרה כזה, תצטרכו להגיש דו"ח מס מלא על גבי טופס דין וחשבון 1301, ולא ניתן יהיה להסתפק בדו"ח המקוצר.


בקשה להחזר מס בנסיבות של רילוקיישן היא מורכבת, ומחייבת הכרה קפדנית של כללי מיסוי בינלאומי, חוקים בנושא זיכוי מס זר, יישום אמנות למניעת כפל מס, כללים לניכוי הוצאות והוכחה של ניתוק תושבות מול רשות המסים והביטוח הלאומי.


חשוב להבין שככלל, גם במקרה של עזיבה במהלך השנה, רשות המסים ממשיכה לראות בכם תושבי מס למשך כל השנה, כלומר לכל הפחות עד ליום 31.12. במקרה כזה, אתם חייבים בתשלומי מסים על ההכנסה שלכם מכל העולם - ללא תלות במקום שבו עבדתם בפועל או אם ישנה אמנה למניעת כפל מס בין המדינות.


לכן, במצב שבו עבדתם בישראל במחצית הראשונה של השנה, ובמחצית השניה עבדתם והיתה לכם משכורת בחו"ל, תצטרכו לדווח גם על המשכורת בחו"ל ובמידת הצורך לשלם הפרשי מסים (ככל שישנם) בישראל. בנוסף לכך תדרשו לשלם גם את הסכומים הנדרשים למוסד הביטוח הלאומי.


הדברים הללו נכונים גם אם אתם עוברים להתגורר ולעבוד במדינה שיש עימה אמנה למניעת כפל מס, והאמנה לא פוטרת מהחובה להגיש דו"ח מס בישראל. לכל היותר, האמנה תסייע לכם לקבל בישראל זיכוי מהמס הזר ששולם בחו"ל (זיכוי שניתן לקבל גם אם המשכורת התקבלה במדינה שאין איתה אמנה, בהתבסס על הוראות החוק בישראל). אולם, אם שיעור המס בישראל גבוה יותר, תדרשו כאמור לשלם את ההפרש.


כמו כן, האמנה למניעת כפל מס בכל מקרה לא חלה על הסכומים שידרשו על ידי הביטוח הלאומי בישראל. בשביל לקזז סכומים לצרכי הביטוח הלאומי, יש לבחון אם קיימת אמנה מיוחדת לענין ביטוח סוציאלי. מול ארה"ב למשל, אין אמנה כזו ולכן החבות בגין ההכנסות בחו"ל תהיה מקסימלית.


צור קשר החזר מס רילוקיישן

תאונת מס נפוצה - החזר במס הכנסה וחוב בביטוח הלאומי

  • ד' עבדה בחברה ישראלית עד חודש יולי 2020, ובחודש אוגוסט עברה לארה"ב, שם הועסקה על ידי חברה מקומית.

  • ד' ידעה שבישראל ניכו לה מס בשיעורים גבוהים ממה שהיה נדרש על פי חוק, ולכן הגישה בשנת 2021 דו"ח להחזר מס כתושבת ישראל. היא דיווחה על ההכנסות שלה בארה"ב וביקשה לקבל זיכוי מהמס שהמעסיק שלה ניכה לה בארה"ב, כנגד חבות המס בישראל.

  • כעבור מספר שבועות, שמחה ד' לגלות שבקשתה להחזר מס בסך 5,000 ש"ח אושרה והסכום התקבל בחשבון הבנק שלה בישראל.

  • ביום בהיר אחד, כחצי שנה אחרי קבלת ההחזר ממס הכנסה, קיבלה ד' מכתב מהביטוח הלאומי ובו דרישת חוב על סכך של 15,000 ש"ח (!), אשר כוללים גם ריבית והפרשי הצמדה עבור הכנסותיה מארה"ב במחצית השניה של 2020.

כלומר, אף שמבחינה טכנית ניתן היה להגיע למצב של החזר מס מול מס הכנסה בישראל, הביטוח הלאומי לא מקזז תשלומים שבוצעו לרשויות הסוציאליות בארה"ב וחייב את ד' בתשלום על מלוא ההכנסות שלה, בשיעור של כ-12% מההכנסה שלה במחצית השניה של השנה.כיצד מונעים תאונות בבקשות להחזרי מס?


בדרך כלל, הדרך היעילה ביותר להימנע מתאונות מס ברילוקיישן היא לבסס את ניתוק התושבות לצרכי מס מוקדם ככל הניתן. במצב כזה תקטן הסבירות לתשלומי מס מיותרים ולכפל מס בין ישראל למדינה האחרת. במלים אחרות, נבקש ממס הכנסה בישראל שיראה בך כמי שהפסיק להיות תושב ישראל באמצע השנה, כך שלא יווצר מצב של "כפל תושבות" באותה שנת מס.


כמובן שדו"ח מס אשר מבוסס על טענת ניתוק תושבות צריך להיות מוגש על פי הכללים החדשים משנת 2016: בליווי טופס 1348, מכתב שמפרט את העובדות שמבססות את טענת ניתוק התושבות וכל האסמכתאות הרלבנטיות.


במקרים אחרים, לא מומלץ או לא ניתן לבסס טענה לניתוק תושבות מישראל. למשל, במקרה שמדובר ברילוקיישן לתקופה קצרה, או במקרה של סטודנט שמבקש פטור ממיסוי מלגה שמתקבלת אצלו בחו"ל, ומצהיר לשם כך על היותו תושב ישראל לצרכי מס.


דו"ח מסוג זה, אשר מוגש על ידי תושב ישראל השוהה בחו"ל, יערך בצורה אחרת. בין היתר, נעשה שימוש בהוצאות מיוחדות שמותרות לניכוי למי שמפיק את הכנסתו בחו"ל ו/או בכללים למתן זיכוי כנגד המס ששולם על ההכנסה בחו"ל.


לסיכום, לפני הגשת הבקשה להחזר מס, חשוב לקחת בחשבון לא רק את ההשלכות מול מס הכנסה אלא גם את ההשלכות במישור הביטוח הלאומי. לשם כך, מומלץ לערוך סימולציית מס וסימולציית ביטוח לאומי לפני הגשת הדו"ח. צריך לשקול את החלופות בזהירות ולבחור את המסלול האופטימלי, בהתחשב במכלול חוקי המס בישראל, במדינה האחרת וכמובן באמנת המס.

 

למידע נוסף בנושא מיסוי ורילוקיישן היכנסו לאתר

רואה חשבון

טינה קפלן - עו"ד (B.A ראיית חשבון), עוסקת בתחום המיסים משנת 2011. מתמחה במיסוי בינלאומי, מיסוי תושבי ישראל שמשקיעים בחו"ל, ומלווה תושבי ישראל ברילוקיישן, הגירה ותושבים חוזרים.


צרו קשר מכל מקום בעולם, גם ב-Whatsapp

 

*האמור לעיל הינו בגדר סקירה כללית בלבד, ואין לראות בכך משום יעוץ משפטי או מיסויי, ואין להסתמך על כך ללא קבלת יעוץ פרטני ומותאם אישית.

 

Comentários


bottom of page