top of page

מתי צריך לדווח על עסקאות קריפטו למס הכנסה?

מטבע קריפטוגרפי (מטבע קריפטו), המכונה על ידי רשות המסים גם כ"מטבע וירטואלי" או "נכס דיגיטלי", הוא נכס לכל דבר וענין. ולכן כמו כל נכס, כשמממשים אותו ברווח - צריך לשלם מס הכנסה. אותו הדבר לגבי נכסי NFT.

ברוב המקרים, אין חובה על עצם ההחזקה במטבע קריפטו, אבל יש חובת דיווח בכל מקרה שבו למעשה יש מימוש שלו. וכאן חשוב להבהיר "מימוש", הוא לא רק מכירה של המטבע והמרתו לפיאט.

 

למעשה, גם אם אתם לא מוכרים את המטבע, אלא מבצעים עסקת המרה - מחליפים את המטבע לאחר, זו נחשבת מכירה חייבת במס. מה שאומר שאתם צריכים לשלם למס הכנסה גם אם הכסף בפועל מושקע ולא התקבל אצלכם בפועל.

 

כמובן שגם כריה של קריפטו, קבלת קריפטו מטבע עבור שירות או סחורה (עסקת ברטר), וגם סטייקינג - כולן עסקאות שמחייבות אתכם להגיש דו"ח מס בישראל.

קריפטו זה נכס

משקיעים בקריפטו?  

כיצד מדווחים למס הכנסה על עסקאות קריפטו?

בישראל ישנה חובת דיווח בכל ארוע של מכירת קריפטו, או המרה לאלט. כלומר, גם אם לא פגשתם את הכסף, אלא רק ביצעתם המרה של מטבע אחד באחר תהיו צריכים לדווח על כך למס הכנסה ובמקרה של רווח - לשלם.

 

את הדיווח למס הכנסה בישראל, מגישים בכל ארוע כזה של מכירה או המרה על גבי טופס 1399 - הודעה על מכירת נכס וחישוב המס. את הדיווח יש להגיש על כל מימוש מטבע בנפרד, גם אם סופו בהפסד. אם כתוצאה מהמכירה יש לכם רווח, אז צריך לשלם גם את המס על הרווח, שמשמש כמקדמה על חשבון חבות המס השנתית שלכם.

בנוסף, בסוף שנת המס יהיה עליכם להגיש דיווח על גבי טופס 1301 - דו"ח מס שנתי ליחיד. בפועל, במקרים רבים מגישים את הדיווח רק בסוף השנה במסגרת הדו"ח השנתי, מבלי לדווח על כל עסקה בנפרד במסגרת טופס 1399. חשוב לזכור שבמצב כזה גם אם רשות המסים תקבל את הדיווח ולא "תקנוס" אתכם על אי הגשת טופס 1399 במועד, בכל מקרה החוב שלכם ישא ריבית והפרשי הצמדה מיום ארוע המס ועד לתשלום בפועל.

שימו לב, כל האמור נכון אך ורק לגבי פעילות פאסיבית במטבעות קריפטו - פעילות של משקיעים. אנשים שסוחרים במטבעות קריפטו באופן תדיר, או לחלופין מי שמבצע פעולות כרייה, יהיו כפופים להוראות שונות מכיוון שמדובר בפעילות עסקית לכל דבר וענין (לפחות בעיני רשות המסים). כשמדובר בפעילות עסקית, המשמעות היא כמובן לא רק במישור מס הכנסה, אלא יש לבחון גם היבטי מע"מ וכמובן ביטוח לאומי.

כיצד מעבירים כסף ממימוש קריפטו לחשבון הבנק?

ללא ספק, אחד החסמים המרכזיים למסחר במטבעות וירטואליים, הוא הקשיים שמערימים הבנקים בבואכם למשוך את הכספים לחשבון הבנק שלכם. השאלה האם תוכלו להעביר את הכספים מפעילות בקריפטו אל חשבון הבנק בישראל, תלויה במשתנים רבים: עמדת הבנק המקבל (הבנק שלכם), עמדת קצין הציות של הסניף, היקף הסכום המועבר, אופי הפעילות הרגילה שלכם בחשבון, תדירות העסקאות, המקור ממנו אתם מעבירים את הכספים (יש בורסות שנחשבות כשרות יותר בעיני הבנקים, לעומת מכירה לצד ג'), האם הכסף מלכתחילה יצא מחשבון הבנק - וניתן להתחקות אחרי המסלול שלו ועוד. 

 

באחרונה ניתנו מספר פסקי דין שהטיבו מאד עם משקיעים הקריפטו בישראל. פסק הדין האחרון ניתן נגד הבנק מרכנתיל דיסקונט. 

יש לקוות שככל שיעבור הזמן הבנקים בישראל ישכילו לנהל סיכונים, בדרך שתאפשר לסוחרים מן השורה להשקיע בקריפטו ולקבל את כספם בחזרה.

כיצד מדווחים קרפטו
איך להעביר כסף לבנק

האם צריך לדווח על רכישה או אחזקה של קריפטו?

עבור דיווחים שמוגשים ביחס לשנת 2021, אין חובה לדווח על עצם הרכישה של מטבע קריפטו. יחד עם זאת, רשות המסים בחנה את האפשרות להרחיב את חובת הדיווח, ובהחלט יתכן שבעתיד הנראה לעין תהיה חובה לדווח גם על כך שרכשת מטבע קריפטו או נכס וירטואלי.

כך למשל, כבר במסגרת טיוטת חוק ההסדרים בשנת 2021, הוצע לקבוע חובת דיווח על עצם ההשקעה בקריפטו, גם אם לא היו לך מכירות או מימושים כלל. הצעת החוק קבעה כי כל מי שבשנת המס היתה לו השקעה במטבע וירטואלי בשווי של 200 אלף שקלים חדשים או יותר, או כל מי שרכש בשנת המס מטבע וירטואלי בשווי של 200 אלף שקלים או יותר, יהיה חייב להגיש דו"ח מס שנתי בצירוף טופס דיווח מיוחד שפרטיו יקבעו בעתיד. במלים אחרות, אם רכשתם קריפטו שעלותו מעל הסך האמור, תהיו חייבים לדווח גם אם למשל במהלך השנה השווי שלו צנח.

כך נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק:

"על מנת לצמצם את היקף ההון השחור בישראל, להביא לחשיפה של נכסים והכנסות לא מדווחים, ולשפר את איכות הבקרה ואיכות הביקורת של רשות המיסים, מוצע לקבוע חובת דיווח על החזקה במטבע וירטואלי.

 

מטבעות וירטואליים הפכו לנפוצים בקרב הציבור, והם משמשים הלכה למעשה כנכס במסגרת סחר חליפין. המטבעות ניתנים לחלוקה ליחידות קטנות, מועברים בקלות יחסית באמצעים אלקטרוניים ואין עליהם כל מעקב או ביקורת. בנסיבות אלה, מטבע וירטואלי מהוה מכשיר נוח ויעיל להעלמת הכנסות, צבירת נכסים לא מדווחים והלבנת הון."

שימו לב שהיום דו"ח המס השנתי מחייב אתכם לציין שהיו לכם הכנסות ממימוש קריפטו (סימון משבצת רלבנטית), ולצרף נספח רווח הון מתאים עם החישובים. מעבר לכך, אין היום כל חובה על משקיעי קריפטו שלא מכרו מטבעות במהלך השנה להגיש דו"ח מס שנתי, רק מעצם זה זה שהחזיקו במטבע. 

מידע נוסף בנושא קריפטו וביטקוין

האם לדווח על רכישת קריפטו

 

עו"ד טינה קפלן בעלת ניסיון ייחודי מקיף בנושאי מיסוי מטבעות קריפטוגרפים ובניהול הליכים והסדרים מול רשויות המס בישראל. זאת לרבות במסגרת הליכים לגילוי מרצון של הון והכנסות לא מדווחים מפעילות השקעה ומסחר במטבעות וירטואליים. 

 

bottom of page