'' I have no special talents. I am only passionately curious ,, -Albert Einstein

טינה קפלן עורכת דין חשבונאות מיסוי בינלאומי

מתמחה במיסוי בינלאומי ובייצוג מלא מול רשויות המס בישראל. מעניקה יעוץ ליחידים ולתאגידים (חברות ושותפויות) בנושא מיסוי רילוקיישן, ניוד עובדים - הין בהיבט היחיד והן בהיבט החברה המעסיקה, ניתוק תושבות (מס הכנסה וביטוח לאומי). בנוסף, מעניקה יעוץ מס  לתושבים חוזרים ועולים חדשים.

חברת "פורום המסים" בלשכת עורכי דין, חברת הפורום המשפטי ב"שדולת הנשים בישראל", מרצה מן החוץ בחוג לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב.

לפני הקמת המשרד, עורכת דין מסים במשרדים מובילים: משרד גולדפרב זליגמן ושות', משרד ליפא מאיר ושות' ומשרד יוסי אלישע קלדרון

בוגרת הפקולטה למשפטים וחשבונאות (בהצטיינות) באוניברסיטת תל אביב. בוגרת הפקולטה למשפטים (תואר שני בהצטיינות) באוניברסיטת בר אילן.

הלקוחות שלי

לקוחות המשרד הם ישראלים עם זיקה כלשהי לפעילות בחו"ל, או תושבי חוץ עם זיקה לישראל. אלו יכולים להיות שכירים שעובדים בחו"ל עבור מעסיק ישראלי, או ישראלים שיוצאים לחו"ל ועובדים בשביל מעסיק זר. הם גם יכולים להיות משקיעים ישראליים או תושבי ישראל שיוצאים לעבוד בחו"ל לתקופות קצרות. 

בין היתר אני מייצגת:

 • תושבים שיוצאים מישראל לחו"ל לשם הגירה, רילוקיישן או לימודים

 • מעסיקים תושבי ישראל שמעוניינים לשלוח את עובדיהם לחו"ח (רילוקיישן)

 • תושבים שחוזרים לישראל ועולים חדשים

 • ישראלים שיש להם השקעות בחו"ל - דירות, נכסים מסחריים או ניירות ערך

 • נוודים דיגיטליים - עצמאיים שעובדים מרחוק ועוברים בין מדינות שונות

 • ישראלים שמשקיעים או סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים
   

 

מה אני יכולה לעשות בשבילכם

מה זה תכנון מס ומי צריך יעוץ מס

כל אדם שמשלם מסים צריך ויכול לעשות "תכנון מס". על אחת כמה וכמה כשמדובר על מי שעובר בין מדינות או שיש לו פעילות והשקעות מחוץ לישראל.

 

בין השאלות שיכולות להעסיק אתכם ושצריך לענות עליהן במסגרת יעוץ אצל מומחה מיסוי בינלאומי: האם לנתק או לא לנתק תושבות? מתי ובאיזה לעזוב את ישראל? מה לעשות עם השקעות שיש לי בישראל? מה עם כספי פנסיה? מתי למכור את האופציות או ה-RSU שלי? באיזה מסלול מיסוי לבחור לגבי הכנסות מהשכרת דירה בחו"ל?

טעות נפוצה היא לחשוב שבישראל אין חובה גורפת להגיש דו"ח מס שנתי. למעשה, יש חובה כזו, אך מרבית השכירים פטורים מכך מכיוון שמנכים להם מס במקור מההכנסה. אבל, במקרים מסוימים גם שכירים צריכים להגיש דו"ח מס, בין אם בגלל שיש חובה על פי חוק, או בגלל שמגיע להם החזר מס. 

מתי חייבים להגיש דו"ח מס שנתי 

למשל, אם עזבתם את ישראל באמצע השנה, או אם חזרתם לישראל באמצע השנה, אם העברתם לחו"ל יותר מ-500 אלף שקלים במהלך השנה או אם אתם מחזיקים במניות של חברת LLC.

קבלת החזרי מס בעקבות רילוקיישן 

אם אתם רוצים לקבל החזרים בגלל ששילמתם מס זר מחוץ לישראל, אם יש לכם אופציות לפי תכנית ESOP או ESPP, עברת לחו"ל והנאמן ניכה לכם 62% מהמס במקור בישראל, אם עבדתם חלק מהשנה בישראל וחלק מהשנה בחו"ל ועוד. בכל המקרים הללו יתכן שמגיע לכם החזר מס!
 

 

פתרונות נוספים מעולם המיסוי הבינלאומי

 • ניהול הליך גילוי מרצון לגבי הכנסות שלא דווחו

 • מתן חוות דעת משפטית כחלופה או כהשלמה להגשת דו"ח מס

 • קבלת אישור מרשות המסים ("רולינג" או "החלטת מיסוי") לנקוט בפעולה

 • אישור או פטור ניכוי מס במקור בהעברת תשלומים לחו"ל

 • סיוע מול בנקים בישראל ובחו"ל לשם העברת כספים

 • תכנון מס יציאה בעת הגירה או רילוקיישן

 • תכנון מס בינלאומי ושימוש באמנות מס