​לנתק או לנתק - זאת השאלה! שאלת ניתוק תושבות בביטוח לאומי מטרידה את כל הישראלים בתהליך רילוקיישן או הגירה. מחד, אם מנתקים תושבות אין זכאות גם לביטוח בריאות ממלכתי בישראל - קופת חולים. מאידך, אם שומרים על תושבות אז צריך לשלם דמי ביטוח לאומי על כלל ההכנסות שלכם בחו"ל.

 

איך מחליטים, מה עושה מי שיש לו מעסיק ישראלי, ומדוע חשוב לבדוק אם יש אמנת מס לביטוח לאומי או ביטוח סוציאלי? במדריך הזה אנסה לעשות סדר בדברים.

 
 
טופס 627 ניתוק תושבות ביטוח לאומי

2. כיצד לבטל ולנתק תושבות מול הביטוח הלאומי?

 

תושבות בביטוח הלאומי נבחנת בשני מצבים עיקריים: המצב הראשון הוא אוטומטי, כאשר המערכת מאתרת מבוטח ששוהה בחו"ל מעל 5 שנים. המצב השני הוא ידני, אשר יכול להתרחש ביוזמת פקיד או ביוזמתכם.

בדרך כלל הביטוח הלאומי ממשיך להכיר באדם כתושב ישראל במשך 5 השנים הראשונות ליציאתו מהארץ. בתום 5 השנים, מתבקש האדם להוכיח ששהותו בחוץ לארץ ממשיכה להיות זמנית, ושמרכז החיים שלו עדיין בישראל.
 

אם אתם רוצים ליזום פניה לביטוח הלאומי ו"לנתק תושבות" לפני כן, תצטרכו למלא את השאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (טופס 627 - המכונה טופס ניתוק תושבות בביטוח הלאומי), לצרף הוכחות ומסמכים ולנמק את ההצהרה. ניתן למלא ולהגיש את ההצהרה באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. במקרים מסוימים, בעיקר כשמדובר ברילוקיישן ולא בהגירה, מומלץ להיוועץ בעורך דין שמתמחה במיסוי בינלאומי.  

ליעוץ בנושא ביטוח לאומי -
ניתוק תושבות וזכויות תושב חוזר

 

3. מיהו תושב ישראל לצורך ביטוח לאומי?

מוסדות וחוקים שונים בישראל מגדירים את המונח "תושב ישראל" ובהתאמה "תושב חוץ" בדרכים שונות שנבדלות האחת מהשניה. חוק הביטוח הלאומי, כלל אינו מגדיר מיהו תושב ישראל או תושב חוץ לעניין הזכויות והחובות בביטוח הלאומי. לשם כך, פירשו בתי המשפט וקבעו שתושב ישראל בביטוח הלאומי יבחן באופן דומה למבחן שקיים במס הכנסה.

 

בהתאם לכך, נקבע ש"תושב ישראל" בביטוח הלאומי הוא מי שמרכז חייו בישראל ומירב הקשרים שלו בישראל. ובדומה לכך, "תושב חוץ" בביטוח הלאומי הוא מי שמרכז חייו נמצא מחוץ לישראל.

מבחן מרכז החיים לענין הביטוח הלאומי, דומה במהותו למבחן הקיים במס הכנסה, והמורכב משני תתי מבחן: חלק המכונה "אובייקטיבי" וחלק המכונה "סובייקטיבי".

  1. מבחן אובייקטיבי - האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו של האדם נמצאים בישראל.

  2. מבחן סובייקטיבי - היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו, האם בישראל או במדינה אחרת.

 
 

4. אם לא מנתקים תושבות - מה צריך לעשות?

תושב ישראל לצרכי מס הכנסה, צריך לדווח ולשלם מסים בישראל על הכנסות שיש לו בכל העולם. מי שאינו תושב ישראל לעומת זאת, חייב במס הכנסה רק על הכנסות שיש לו בישראל (למשל הכנסות מהשכרת דירה בישראל). בדומה,  הכנסות של מי שמוגדר תושב ישראל בביטוח הלאומי והמופקות בחו"ל, יהיו גם הן להיות כפופות לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בישראל. 

המשמעות היא שמי שלא ביצע ניתוק תושבות יזום או שהביטוח הלאומי טרם ניתק אותו, חייב לשלם דמי ביטוח בישראל על פי ההכנסות שלו, בעוד שתשלומי מינימום משמשים אך ורק מקדמה על חשבון התשלום הסופי. התשלום הסופי יקבע בהתאם לשומה של מס הכנסה (אחרי הגשת דו"ח מס בישראל).

 

כשמדובר בתושב ישראל שעובד בחו"ל אצל מעסיק זר, המשכורת שלו תהיה מסווגת בביטוח הלאומי כהכנסה של "מי שאינו עובד שכיר ואינו עצמאי". שיעור דמי הביטוח במקרה כזה יעמוד על 12% מההכנסה.

ביטוח לאומי - יוצאים לרילוקיישן לתקופה מוגבלת ולמטרה מוגדרת

תושבי ישראל השוהים בחוץ לארץ באופן זמני עשויים להמשיך להיחשב כתושבי ישראל לצרכי הביטוח הלאומי למשך כל שהותם בחו"ל. מצד אחד, אתם תמשיכו לשמור על זכויותיכם בביטוח הלאומי, מאידך אתם תהיו מחויבים בתשלום דמי ביטוח בהתאם להכנסותיכם.

לשם הסדרת המעמד שלכם מול הביטוח הלאומי יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולהקפיד על הסדרת תשלומים ומקדמות למוסל לביטוח לאומי.

ביטוח לאומי - המשך עבודה אצל מעסיק ישראלי כנגד תלוש שכר מישראל

אם נשלחת לעבודה בחו"ל על ידי מעסיקך הישראלי וחוזה ההעסקה ביניכם נחתם בארץ, הרי שאתה נחשב כעובד שכיר לכל דבר ועניין, ולכן חובת תשלום דמי הביטוח משכרך חלה על מעסיקך.

5. אמנות לביטוח סוציאלי למניעת תשלום כפל דמי ביטוח 

אמנה לענין הביטוח הלאומי - מהי

האמנות הבינלאומיות מאפשרות לתושבי ישראל אשר עוברים להתגורר מחוץ לישראל לקבל קצבאות ולשמור על רצף תקופות הביטוח שלהם. בנוסף, האמנות מונעות תשלום של כפל דמי ביטוח - גם בישראל וגם במדינה האחרת, ומכוחן אפשר לקזז את התשלומים במדינה האחרת מהתשלומים שצריך לשלם אותם בישראל.

 

האמנות לביטחון סוציאלי חלות על תושבי ישראל שעברו להתגורר באופן זמני במדינת אמנה (כלומר לא ניתקו תושבות בביטוח הלאומי), או על מי שבתור תושב ישראל הספיק לצבור תקופת ביטוח בארץ ורוצה כעת לקבל את הקצבאות המגיעות לו על פי חוק בזמן שמתגורר בחו"ל.

רשימת המדינות איתן ישנה לישראל אמנה לענין הביטוח הלאומי

מדינת ישראל חתומה על אמנות לביטוח סוציאלי עם שורה של מדינות: אוסטריה, אורוגוואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה, שוודיה, שוויץ.

בנוסף, מדינת ישראל חתומה על אמנה מצומצמת עם קנדה. האמנה מאפשרת פטור מתשלום כפל דמי ביטוח, אבל לא שומרת על רצף ביטוחי ולא שומרת על הזכאות לקבלת קצבאות.

שימו לב שאין אמנה לביטוח סוציאלי בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית. המשמעות הינה שכל מי שעובר לארה"ב ולא מבצע ניתוק תושבות בביטוח הלאומי בישראל, חייב לשלם דמי ביטוח בארץ על מלוא הכנסתו בחו"ל, ולא יוכל לקזז מהתשלומים את הסכומים שמשולמים לביטוח הסוציאלי בארצות הברית.

 

בעלת ניסיון של למעלה מ-10 שנים בייצוג ישראלים ברילוקיישן מול הביטוח הלאומי ומס הכנסה בישראל:

  • ניתוק תושבות בביטוח לאומי

  • ניתוק תושבות במס הכנסה

  • מיצוי זכויות לפי אמנות ביטוח סוציאלי

  • החזר מס ודמי ביטוח לאומי

  • הוכחת מרכז חיים לתושב חוזר