יעוץ והסדרת הטבות מס לתושבים חוזרים

מה ההבדל בין תושב חוזר רגיל לתושב חוזר ותיק?

ראשית יש להבין שחוקים שונים מגדירים את הסטטוס "תושב חוץ" ואת הסטטוס המקביל "תושב ישראל", בדרכים שונות. כך למשל, ישנה הגדרה אחת לסטטוס של תושב ישראל לצרכים של רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים), הגדרת אחרת לעניין מס הכנסה, והגדרה שונה לעניין הביטוח הלאומי. גם הבנקים מגדירים את המונח "תושב חוץ" באופן שונה (כשגם בתוך ההגדרות עצמן ישנם הבדלים, לצרכים שונים). 

 

לשם המחשה: אתם עשויים להיות זכאים לסטטוס של "תושב חוזר" לעניין משרד העליה והקליטה כעבור שהות של שנתיים, אך יתכן מאד שלענין מס הכנסה והביטוח הלאומי אתם עדיין נחשבים לתושבי ישראל במשך כל התקופה.

ההגדרה החשובה ביותר היא ככל הנראה זו של פקודת מס הכנסה. לפיה, תושב חוזר הוא מי ששב לישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים לפחות. תושב חוזר ותיק הוא מי ששב לישראל אחרי שהיה עשר שנים לפחות מחוץ לישראל.

תושב ישראל שהפך לתושב חוץ וחוזר לישראל אחרי שהות קצרה משש שנים, לא מוגדר "תושב חוזר" על פי הגדרת מס הכנסה. כך למשל, גם מי שניתק תושבות במס הכנסה והיה תושב חוץ במשך 5 שנים מלאות, לא יהיה זכאי להטבות של תושב חוזר המוגדרות בפקודת מס הכנסה (אך הוא עדיין עשוי להיות מוגדר כתושב חוזר במשרד הקליטה ולהיות זכאי להקלות מכס).

שימו לב: לפני החזרה לישראל, חשוב לודא שאתם לא חשופים לטענות מצד מס הכנסה לגבי אי הגשת דו"ח בישראל בגין חלק מתקופת השהייה שלכם בחו"ל. חשוב להבין שלפקיד השומה ישנה סמכות לדרוש הגשת דו"ח גם במקרה שבו הייתם לכאורה פטורים מחובת הגשת דו"ח.

אילו הטבות מס יש לתושב חוזר במס הכנסה בשנת 2021?

תושב חוזר זכאי לחמש שנות פטור ממס על הכנסות פאסיביות מחוץ לישראל (דיבידנד, ריבית, תמלוגים ושכר דירה) שמקורן בנכסים שנרכשו לאחר עזיבת ישראל, וכן זכאי עשר שנות פטור ממס רווח הון לאחר השיבה לישראל במכירת אותם נכסים. 

תושב חוזר ותיק זכאי להטבות מס משמעותיות יותר. בין היתר: 

 1. פטור ממס למשך 10 שנים על הכנסות מחוץ לישראל (פאסיביות ואקטיביות). כלומר, הפטור מתייחס גם לרווח הון ממימוש השקעות וגם להכנסות מפעילות עסקית או עבודה מחוץ לישראל. 

 2. לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות), הפטור יחול גם אם נרכשו לאחר חזרתו ארצה של התושב החוזר, ובמהלך 10 שנות הפטור.

 3. זכאות לשנת הסתגלותכך ששנת ההגעה תיחשב עבורם כשנת התאקלמות ובחירה לעניין מס הכנסה.

השאלה האם אדם יהיה זכאי להטבות מס כתושב חוזר או תושב חוזר ותיק, תלויה בשאלה מאיזה מועד הוא הפסיק להיחשב תושב ישראל לפי ההגדרה של מס הכנסה. בהנחה שלא נעשה ניתוק תושבות מסודר בישראל ולא הוגש דו"ח מס, יתכן מאד שסטטוס התושבות שלו ברשות המסים יקבע שלא בצמוד למועד העזיבה שלו.

 

כך למשל, כשאדם עוזב את ישראל באמצע השנה, מס הכנסה עשוי להמשיך לראות בו תושב ישראל עד לסוף אותה שנת מס לכל הפחות, ולעיתים עד למועד מאוחר יותר.

 

 

עו"ד טינה קפלן בעלת ניסיון רב ומקיף בליווי וייעוץ לתושבים חוזרים 'רגילים', תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים. עו"ד קפלן מייצגת את התושבים החוזרים הן בפני רשויות מס הכנסה והן בפני הביטוח הלאומי. בין השירותים שתוכלו לקבל:

 • יעוץ מס ותכנון לפני הגעה לישראל

 • בדיקת זכאות להטבות מס של תושב חוזר ותיק

 • מתן חוות דעת משפטית במקרים המתאימים

 • פניה בבקשה לקבלת אישור מרשות המסים (רולינג)

 • הגשת דו"חות מס בישראל בשנת ההגעה

 • סיווג הכנסות כפטורות או כחייבות

 

מיהו תושב חוזר בביטוח הלאומי?

מי שחזר לישראל כדי להתגורר בה, צריך להסדיר את סטטוס התושבות בביטוח הלאומי. זה נכון בעיקר במקרים שבהם בוצע ניתוק תושבות מהביטוח הלאומי במועד העזיבה, או במקרים שבהם הביטוח הלאומי ניתק אתכם מיזמתו (לרוב אחרי שהות של כ-5 שנים בחו"ל).

שימו לב שקבלת הסטטוס בביטוח הלאומי, וכפועל יוצא לצרכי ביטוח בריאות ממלכתי, אינו נעשה באופן אוטומטי. במקרים רבים תצטרכו להוכיח לביטוח הלאומי שמרכז החיים שלכם חזר להיות בישראל, ושלא מדובר בחזרה ארעית או לצרכי ניצול שירותים רפואיים בלבד.

תושב חוזר ביטוח לאומי טופס 628

על מנת להסדיר את החזרת התושבות בביטוח הלאומי יש למלא טופס 628 ולהעביר למוסד לביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למלא ולהגיש באחת משלוש הדרכים הבאות (מעודכן נכון ליום 01.01.2021):

 1. עד 30 יום לפני ההגעה לישראל.

 2. אחרי ההגעה לישראל במשרד הקליטה במעמד קבלת תעודת תושב חוזר - ששהה בחו"ל יותר מחמש שנים.

 3. אחרי ההגעה לישראל באמצעות פניה פרטנית למוסד לביטוח לאומי.

את הטופס ניתן כאמור להגיש באופן ישיר דרך אתר הביטוח הלאומי. מעבר למילוי הטופס יש לצרף מסמכים רלבנטיים שיעידו על כוונת החזרה שלכם ועל ההשתקעות בישראל.

 

תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לקבלת ביטוח בריאות ממלכתי בישראל רק אחרי תקופת המתנה שמשכה בין חודשיים לשישה חודשים, בתלות במשך השהיה בחו"ל. ניתן לפדות את תקופת ההמתנה ולהיות זכאים לשירותים רפואיים אחרי תשלום "דמי פדיון". 

 

מדובר בתשלום בסך של עד 12,210 ש"ח (נכון ל- 01.01.2020). 

שימו לב שתשלום דמי הפדיון הוא תנאי אחד בלבד אך לא תנאי מספק. הביטוח הלאומי יבקש לבחון את סטטוס התושבות שלכם, ממש כמו לפני עזיבתכם. לשם כך תצטרכו להוכיח שאכן כוונתכם להשתקע בישראל, ושלא הגעתם לישראל לביקור ארעי, למשל לשם קבלת טיפול רפואי.

אילו הטבות יש לתושב חוזר לענין יבוא ומכס?

הכנסת כספים לישראל במעבר הגבול

כל מי שנכנס לישראל או יוצא ממנה, חייב לדווח על כספים המצויים ברשותו. "כספים" כולל סה"כ מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך למוסר כתב זה (למוכ"ז), שטרות סחירים וכרטיסי תשלום.

הסכום שחייבים לדווח עליו בכניסה או ביציאה מישראל, הוא מסכום של 50,000 ₪ ומעלה (יש לדווח על סכום של 12,000 ₪ ומעלה, בכניסה או ביציאה דרך מסופי המעבר היבשתיים). 

על מנת לדווח יש לפנות יש לפקיד המכס במסלול האדום, למלא את טופס דיווח (טופס 84) ולהגישו לפקיד המכס.

בקשת זכאות לפטור תושב חוזר במכס

מי שחזר לארץ לאחר שהות של שנתיים ומעלה מחוץ לישראל, נחשב ל"תושב חוזר" לעניין חוקי יבוא, ויכול לפתוח תיק זכאות במכס לצורך יבוא חפצי בית בפטור ממסים. בכל מקרה מומלץ להתעדכן בהנחיות ובכללים הרלבנטיים בתוקף באתר רשות המסים.

שימו לב, כל החפצים ומסמכי היבוא צריכים להיות רשומים על שמכם. בנוסף, החפצים צריכים להיות מיועדים לשימוש עצמי ובכמות סבירה.

ניתן לבקר בישראל בכל "שנת היעדרות" תקופה מצטברת של עד 4 חודשים בשנה, מבלי שהתקופה הזו תפגע בסטטוס שלכם ובזכויות לפטור ממסי יבוא בעת החזרה לישראל.

יבוא חפצי בית

ניתן לייבא את חפצי הבית בשני משלוחים בלבד, ולודא שהם מגיעים בתקופת הזכויות - תשעה חודשים מיום החזרה לארץ.

 

מדובר בחפצים המשמשים בדירה, ואינם כוללים ציוד להתקנת קבע (כמו אינסטלציה, חומרים לבנייה, לריצוף או לקירות). נכון ליום זה ניתן לייבא עד 3 טלויזיות ו-3 מחשבים אישיים לכל משפחה. בנוסף, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה אחרים ופריטי ריהוט עיקריים - ניתן לייבא פריט אחד מכל סוג.