top of page
תושב חוזר מס הכנסה, ביטוח לאומי

תושב חוזר - מס הכנסה, ביטוח לאומי

 

המשרד מייצג ומלווה תושבים חוזרים, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים בהסדרת מעמדם מול הרשויות ומיצוי זכויותיהם בישראל. בין השירותים שניתן לקבל במשרד:

 • יעוץ מס לפני חזרה לישראל

 • הטבות מס תושב חוזר

 • אישור תושבות מס 

 • החלטת מיסוי מרשות המסים (רולינג)
 • חוות דעת משפטית

 • הגשת דו"חות מס בישראל

 • קביעת מעמד מול ביטוח לאומי

תושב חוזר מדריך

תושב חוזר רגיל, תושב חוזר ותיק

מיהו תושב חוזר

חוקים שונים מגדירים את הסטטוס "תושב חוץ" ואת הסטטוס המקביל "תושב ישראל" ו"תושב חוזר", בדרכים שונות. כך למשל, ישנה הגדרה אחת לסטטוס תושב חוזר במשרד הקליטה, הגדרת אחרת לעניין מס הכנסה, והגדרה שונה לעניין הביטוח הלאומי

לדוגמה: אתם עשויים להיות זכאים לסטטוס של "תושב חוזר" מטעם משרד העליה והקליטה כעבור שהות של שנתיים בחו"ל, בעוד שלענין מס הכנסה והביטוח הלאומי אתם תחשבו תושבי ישראל במשך כל התקופה.

 

חשוב לבחון את הזכאות למעמד 'תושב חוזר' ולהטבות השונות בכל משרד באופן פרטני.

ההגדרה המשמעותית ביותר בעת החזרה לישראל, היא זו של רשות המסים. על פי ההגדרה, תושב חוזר (רגיל) הוא מי ששב לישראל לאחר שהיה תושב חוץ מעל 6 שנים.

מיהו תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק הוא מי ששב לישראל לאחר שהיה תושב חוץ מעל 10 שנים.

תושב שחוזר לישראל אחרי שהות קצרה משש שנים, לא מוגדר "תושב חוזר" על פי פקודת מס הכנסה ולא יהיה זכאי להטבות מס של תושב חוזר. אולם, הוא עדיין עשוי להיות מוגדר כתושב חוזר במשרד הקליטה ולהיות זכאי להקלות מכס ויבוא.

לפני החזרה לישראל, חשוב לודא שאתם לא חשופים לטענות מצד מס הכנסה לגבי אי הגשת דו"ח בישראל בגין חלק מתקופת השהייה שלכם בחו"ל. חשוב להבין שלפקיד השומה ישנה סמכות לדרוש הגשת דו"ח גם במקרה שבו הייתם לכאורה פטורים מחובת הגשת דו"ח.

מיהו תושב חוזר
תושב חור מס הכנסה
תושב חוזר ביטוח לאומי

זכויות תושב חוזר בביטוח לאומי

תושב חוזר ועולה חדש שמרכז חייהם בישראל, צריכים להסדיר את סטטוס התושבות בביטוח הלאומי. זה נכון בעיקר במקרים שבהם בוצע ניתוק תושבות מהביטוח הלאומי במועד העזיבה, או במקרים שבהם הביטוח הלאומי ניתק אתכם מיזמתו (לרוב אחרי שהות של כ-5 שנים בחו"ל).

שימו לב שקבלת הסטטוס של תושב בביטוח הלאומי והיכולת להצורף לקופת חולים - לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אינו נעשה באופן אוטומטי. במקרים רבים תצטרכו להוכיח לביטוח הלאומי שמרכז החיים שלכם חזר להיות בישראל, ושלא מדובר בחזרה ארעית או לצרכי ניצול שירותים רפואיים בלבד.

תושב חוזר רגיל זכאי לחמש שנות פטור ממס בישראל על הכנסות פאסיביות מחוץ לישראל (דיבידנד, ריבית, תמלוגים ושכר דירה) שמקורן בנכסים שנרכשו לאחר עזיבת ישראל, וכן זכאי עשר שנות פטור ממס רווח הון לאחר השיבה לישראל במכירת אותם נכסים. 

תושב חוזר רגיל שיש לו הכנסות מחוץ לישראל חייב לדווח עליהן למס הכנסה במסגרת דו"ח מס שנתי, גם אם ההכנסות הללו פטורות. 

זכויות תושב חוזר במס הכנסה

תושב חוזר שעונה להגדרת 'תושב חוזר ותיק' יהיה זכאי להטבות מס משמעותיות יותר מתושב חוזר רגיל, בדומה לעולה חדש:

 

 1. פטור ממס למשך 10 שנים על הכנסות מחוץ לישראל (פאסיביות ואקטיביות). כלומר, הפטור מתייחס גם לרווח הון ממימוש השקעות וגם להכנסות מפעילות עסקית או עבודה מחוץ לישראל. 

 2. לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות), הפטור יחול גם אם נרכשו לאחר חזרתו ארצה של התושב החוזר, ובמהלך 10 שנות הפטור.

 3. זכאות לשנת הסתגלות, כך ששנת ההגעה תיחשב עבורם כשנת התאקלמות ובחירה לעניין מס הכנסה.

תושב חוזר ותיק כמו גם עולה חדש, פטור מדיווח על הכנסות שהופקו מחוץ לישראל. שימו לב: אי דיווח על הכנסות החייבות בדיווח, הוא עבירה פלילית. לכן, בשל הפטור הגורף מדיווח לתושב חוזר ותיק, חשוב לודא שאכן עומדים בכל דרישות החוק. 

זכויות של תושב חוזר מעל 6 שנים

זכויות של תושב חוזר מעל 10 שנים

תושב חוזר הוא מי שיוכיח שניתק תושבות

השאלה האם אדם יהיה זכאי להטבות מס כתושב חוזר או תושב חוזר ותיק, תלויה בשאלה מאיזה מועד הוא הפסיק להיחשב תושב ישראל לפי ההגדרה של מס הכנסה. בהנחה שלא נעשה ניתוק תושבות מסודר בישראל ולא הוגש דו"ח מס, יתכן מאד שסטטוס התושבות שלו ברשות המסים יקבע שלא בצמוד למועד העזיבה שלו.

כך למשל, כשאדם עוזב את ישראל באמצע השנה, מס הכנסה עשוי להמשיך לראות בו תושב ישראל עד לסוף אותה שנת מס לכל הפחות, ולעיתים עד למועד מאוחר יותר.

תושב חוזר ביטוח לאומי טופס 628

טופס 628 שאלון לתושב חוזר

על מנת להסדיר את החזרת התושבות בביטוח הלאומי יש למלא טופס 628 - שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל, ולהעביר למוסד לביטוח הלאומי.

 

את הטופס ניתן למלא ולהגיש באחת משלוש הדרכים הבאות (מעודכן לשנת 2022):

 1. עד 30 יום לפני ההגעה לישראל.

 2. אחרי ההגעה לישראל במשרד הקליטה במעמד קבלת תעודת תושב חוזר - עבור מי ששהה בחו"ל יותר מחמש שנים.

 3. אחרי ההגעה לישראל באמצעות פניה ישירה למוסד לביטוח לאומי.

את הטופס ניתן לההגיש באופן מקוון דרך אתר הביטוח הלאומי.

 

מעבר למילוי הטופס יש לצרף מסמכים רלבנטיים שיעידו על כוונת החזרה שלכם ועל ההשתקעות בישראל.

תקופת המתנה לשירותים רפואיים

תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לזכויות רפואיות רק אחרי תקופת המתנה שמשכה בין חודשיים לכשישה חודשים, בתלות במשך השהיה בחו"ל. ניתן לפדות את תקופת ההמתנה ולהיות זכאים לשירותים רפואיים אחרי תשלום "דמי פדיון". 

מדובר בתשלום בסך של עד 12,210 ש"ח נכון לשנת 2022. התשלום מחושב בהתבסס על סך השנים שהתגוררתם בחו"ל מבלי לשלם דמי ביטוח בישראל.


שימו לב שתשלום דמי הפדיון הוא תנאי אחד בלבד אך לא תנאי מספק. הביטוח הלאומי יבקש לבחון את סטטוס התושבות שלכם, ממש כמו לפני עזיבתכם. לשם כך תצטרכו להוכיח שאכן כוונתכם להשתקע בישראל, ושלא הגעתם לישראל לביקור ארעי, למשל לשם קבלת טיפול רפואי.

לתאום פגישת יעוץ בנושא תושב חוזר

זכויות תושב חוזר במכס

הכנסת כספים לישראל במעבר הגבול

כל מי שנכנס לישראל או יוצא ממנה, חייב לדווח על כספים המצויים ברשותו. "כספים" כולל סה"כ מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך למוסר כתב זה (למוכ"ז), שטרות סחירים וכרטיסי תשלום.

הסכום שחייבים לדווח עליו בכניסה או ביציאה מישראל, הוא מסכום של 50,000 ₪ ומעלה (יש לדווח על סכום של 12,000 ₪ ומעלה, בכניסה או ביציאה דרך מסופי המעבר היבשתיים). 

על מנת לדווח יש לפנות יש לפקיד המכס במסלול האדום, למלא את טופס דיווח (טופס 84) ולהגישו לפקיד המכס.

בקשת זכאות לפטור תושב חוזר במכס

מי שחזר לארץ לאחר שהות של שנתיים ומעלה מחוץ לישראל, נחשב ל"תושב חוזר" לעניין חוקי יבוא, ויכול לפתוח תיק זכאות במכס לצורך יבוא חפצי בית בפטור ממסים. בכל מקרה מומלץ להתעדכן בהנחיות ובכללים הרלבנטיים בתוקף באתר רשות המסים.

שימו לב, כל החפצים ומסמכי היבוא צריכים להיות רשומים על שמכם. בנוסף, החפצים צריכים להיות מיועדים לשימוש עצמי ובכמות סבירה.

ניתן לבקר בישראל בכל "שנת היעדרות" תקופה מצטברת של עד 4 חודשים בשנה, מבלי שהתקופה הזו תפגע בסטטוס שלכם ובזכויות לפטור ממסי יבוא בעת החזרה לישראל.

יבוא חפצי בית

ניתן לייבא את חפצי הבית בשני משלוחים בלבד, ולודא שהם מגיעים בתקופת הזכויות - תשעה חודשים מיום החזרה לארץ.

 

מדובר בחפצים המשמשים בדירה, ואינם כוללים ציוד להתקנת קבע (כמו אינסטלציה, חומרים לבנייה, לריצוף או לקירות). נכון ליום זה ניתן לייבא עד 3 טלויזיות ו-3 מחשבים אישיים לכל משפחה. בנוסף, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה אחרים ופריטי ריהוט עיקריים - ניתן לייבא פריט אחד מכל סוג.

יבוא
בלוג

בלוג בנושא תושבים חוזרים

bottom of page