• טינה קפלן, עו"ד (B.A ראיית חשבון)

בר רפאלי לא ניתקה תושבות. אל תהיו בר!

ניתוק תושבות נעשה לא רק מול הביטוח הלאומי, אלא גם מול מס הכנסה. לעיתים, אפשר להחשב תושב ישראל מול גוף אחד ותושב חוץ מול גוף אחר. החלטה בענין ניתוק התושבות צריכה להיעשות בזהירות ובתכנון מקסימלי פרשת בר רפאלי ממחישה זאת, ושופכת הרבה אור על הקריטריונים שמשמשים את רשות המסים בהחלטותיה בענין ניתוק תושבות ממספר הימים שלכם בישראל, דרך מקום המגורים שלכם, חשבונות הבנק שלכם, השימוש שלכם בכרטיסי אשראי ואפילו רכישת תרופות בקופת החולים בישראל >>>

רילוקיישן וניתוק תושבות מסקנות מבר רפאלי

מה זה בכלל ניתוק תושבות במס הכנסה?


>>> קריאה נוספת: צ'קליסט ומדריך רילוקיישן


כשאתם תושבי ישראל ויש לכם הכנסות בחו"ל, אתם חייבים על פי חוק להגיש דו"ח מס שנתי על גבי טופס 1301 ליחיד. זה המקרה אם אתם משקיעים בניירות ערך באמצעות ברוקר זר, או אם יש לכם הכנסה מהשכרת דירה בחו"ל.


באופן דומה, אם אתם עוברים לחו"ל ויש לכם משכורת ממעסיק זר, אתם צריכים לדווח על ההכנסה הזו בישראל. הסיבה לכך היא שבעיניים של מס הכנסה אתם עדיין תושבים בישראל לצרכי מס, לכל הפחות עד לתום שנת המס שבה עזבתם ולעיתים אף מעבר לכך.


יחד עם זאת, החוק הישראלי מאפשר לאדם במצבים מסוימים לטעון שהוא היה תושב ישראל רק חלק מהשנה, וביום העזיבה שלו הפך לתושב חוץ. לכן, הרבה תושבי ישראל היו עולים על המטוס ובמקרים רבים (בין אם על דעת היועצים שלהם או על דעתם עצמם) נוקטים בעמדה שהם אכן הפכו לתושבי חוץ, ולכן לא ראו בעצמם כמי שחייבים להגיש דו"ח מס בישראל לשנת העזיבה.


בשנת 2016 רשות המסים שינתה את כללי המשחק, ותיקון מספר 223 לפקודת מס הכנסה שינה את המציאות: על פי התיקון לחוק, כל אדם שיוצא מישראל וסבור שהוא הפך לתושב חוץ, יהיה חייב להגיש דו"ח מס. בנוסף, יהיה עליו לצרף לדו"ח גם טופס הצהרה ייעודי המפרט את הזיקות שלו לישראל, וכן מכתב עם הסבר מפורט ומסמכים שתומכים בטענתו. אי הגשת הדו"ח במקרים הנדרשים מהווה עבירה על החוק הישראלי.


מתי צריך להגיש דו"ח ניתוק תושבות למס הכנסה?


על פי החוק, יש להגיש דו"ח מס שנתי והצהרת ניתוק תושבות באחד המצבים שלהלן:


א. אם אדם היה בישראל במשך יותר מ-183 בשנת המס.

ב. אם אדם היה בישראל במהלך השנה במשך יותר מ-30 ימים ובמשך יותר מ-425 במהלך שנת המס והשנתיים שקדמו לה.


כך למשל, אדם שעזב את ישראל ביום 15.02.2021, יהיה חייב להגיש בשנת 2022 את טופס הדיווח ביחס לשנת המס 2021, מכיוון שהיה בישראל יותר מ-30 יום בשנת 2021 ובמשך יותר מ-425 בשנות המס 2021, 2020, 2019 במצטבר. את הדו"ח הוא יגיש בשנת 2021, על פי המועדים הקבועים בחוק והארכות שניתנו.


מה כוללת הצהרת ניתוק תושבות למס הכנסה?


>>> קריאה נוספת: מדריך ניתוק תושבות בביטוח לאומי


במסגרת הצהרת ניתוק תושבות למס הכנסה, תצטרכו למלא טופס 1348 - שאלון לגבי מכלול הזיקות, הקשרים והנכסים שלכם בישראל, במדינה שאתם עוברים אליה ובמדינות אחרות בעולם. בדרך זו תוכל רשות המסים לבחון את מכלול הנסיבות ולהכריע האם אכן מרכז החיים שלכם עבר לחו"ל או שמא נותר בישראל.

טופס 1348 ניתוק תושבות במס הכנסה
טופס 1348 - נספח לדוח מס שנתי

יש לשים לב שאין להסתפק רק במילוי וחתימה על גבי נספח ניתוק התושבות, אלא יש לצרף אסמכתאות שמעידות על העברת מרכז החיים שלכם, וכן נימוקים (עובדתיים וגם משפטיים) מדוע אכן מבחינת החוק יש לראות בכם כתושבי חוץ, על אף ימי השהייה שלכם בישראל.


אני מכיר הרבה ישראלים שחיים בחו"ל ומעולם לא הגישו דו"ח למס הכנסה


אי ידיעת החוק, כידוע, אינה פוטרת מאחריות. בעבר, ישראלים רבים שיצאו לרילוקיישן הצליחו "לחמוק" מהרדאר של מס הכנסה מבלי להגיש דו"ח מס בישראל בשנת העזיבה או לאחר מכן. כך היה עבור שכירים רבים, אשר עד לעזיבה שלהם כל המסים נוכו משכרם בישראל. במצב כזה, אם לדעתו של מומחה מיסוי בינלאומי - הסטטוס שלהם אכן הפך לכזה של תושבי חוץ לצרכי מס במהלך השנה, ניתן היה להימנע מלהגיש כל דו"ח בישראל.


משנת 2016 כללי המשחק כאמור השתנו. החלה משנה זו ישנה חובה מפורשת, שאינה משתמעת לשני פנים, להגיש דו"ח ניתוק תושבות וד"ח מס שנתי בשנת העזיבה.


אם אני מגיש את הדו"ח - זה אומר שעכשיו אהיה על הכוונת של מס הכנסה?


אמנם, משמעות הגשת הדיווח היא שהיחיד בעצם "עולה על הרדאר" של רשות המס ועשויות להיערך בדיקות בעניינו. כמו כן, בעת החזרה לישראל רשות המסים תוכל לבחון את המצב העובדתי והמשפטי של אותו אחד באופן רטרואקטיבי. במקרים מסוימים רשות המסים תדרוש מכם להגיש דו"חות מס לשנים קודמות, ועשוי אף לפסול את הטענה לניתוק התושבות במועד העזיבה, תוך חיוב בהפרשי מסים.


יחד עם זאת, במקרים רבים ניתן לנצל את ההזדמנות להגשת דו"ח ניתוק התושבות דוקא לטובתכם: אפשר לבצע תכנון מס נכון מבעוד מועד, ואף לדרוש החזר של המס ששולם בישראל במהלך השנה.


בר רפאלי לא הצליחה להוכיח ניתוק תושבות במס הכנסה


פרשת רפאלי מציגה ניתוח מאד רלבנטי בענין הוכחת ניתוק תושבות מישראל. השאלות שעלו בדיון מול משרד מס הכנסה הן שאלות אוניברסליות שיעלו בכל מקרה של דיון בעניינו של תושב ישראל שיוצא לחו"ל וטוען לניתוק תושבות, ללא קשר להיקף ההכנסות שלו.


בלב פסק הדין עמדה מחלוקת על סיווג הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. אך המסקנות וההכרעות שעולות ממנו, רלבנטיות לכל אדם שמתעוררת שאלה סביב התושבות שלו, בלי תלות בגובה ההכנסות. במלים אחרות, המבחנים שנדונו בעניינה של רפאלי, הם בדיוק אותם מבחנים שיבחנו גם במקרה שלכם, גם אם הכנסותיכם מסתכמות בסכומים נמוכים הרבה יותר.


להלן תקציר הפרקים הקודמים:

  1. בר רפאלי עזבה את ישראל בשנת 2006 ולטענתה הפכה לתושבת חוץ כבר באותה השנה.

  2. בשנת 2012 היא שבה לישראל בסטטוס של תושב חוזר. עד לחזרתה, היא שילמה מסים בישראל על הכנסותיה מעבודות דוגמנות שעשתה בישראל בלבד. במקביל, רפאלי שילמה מס בארה"ב על הכנסותיה מעבודות דוגמנות בארה"ב בלבד.

  3. לרפאלי היו הכנסות רבות נוספות באירופה ובמדינות אחרות, שהתקבלו באמצעות חברה קפריסאית בבעלותה (תכנון מס לגיטימי), שממנה משכה דיבידנדים ו/או שכר. על הכנסות אלו רפאלי לא שילמה מסים בישראל, בקפריסין או במקום אחר.

  4. רשות המסים ביקשה למסות לא רק את ההכנסות של רפאלי בישראל, אלא גם את כל אותן הכנסות אחרות מעבודות הדוגמנות בחו"ל.

  5. לכן, פקיד השומה במס הכנסה קבע שמרכז החיים של בר רפאלי נשאר בישראל, ולכן היא תושבת ישראל שחייבת במס במדינת ישראל גם על הכנסותיה האחרות - מכל העולם.

בפסק הדין יש אמירות מאד חשובות עבור כל ישראלי שעבר למדינה אחרת, בין אם למטרת רילוקיישן, הגירה או מעבר זמני לצורך לימודים. אני אתייחס לשתי הנקודות המשמעותיות ביותר בעיני.


במס הכנסה יבדקו את ההצהרות שלכם ודו"ח המס שלכם בחו"ל


בר רפאלי טענה שהיא לא תושבת ישראל לצרכי מס, משום שמרכז החיים שלה נמצא בארה"ב ושהלכה למעשה התושבות שלה נותקה מישראל. לדבריה היא תושבת ארה"ב מבחינה מהותית, מכיוון ששם גם מתגורר בן זוגה המפורסם ליאונרדו דיקפריו, שהוא כידוע תושב ואזרח ארה"ב. שם נהגה להתגורר גם היא, בין היתר בבית בבעלותו שבלוס אנג'לס ובדירתו שבניו יורק, ושם היא אף נהגה לארח את חבריה.


הבעיה עם טענתה של רפאלי היתה שבדו"חות המס שהגישה ל-IRS היא הצהירה שהיא תושבת ישראל ואינה תושבת ארה"ב לצרכי מס, כך שהיא שילמה מיסים בארה"ב רק על הכנסות שהופקו שם ולא על כלל הכנסותיה בעולם (כפי הנראה שבארה"ב דיווחה בסטטוס של nonresident alien).


לדעתי, להצהרה הזו של רפאלי היתה השפעה מכרעת על ההחלטה בפסק הדין. זהו ציטוט לדוגמה מדבריו של השופט:

"העובדה שהמערערת לא עמדה במבחן המהותי האמריקאי, מצביעה על כך שארה"ב לא רואה בה כבעלת זיקה חזקה מספיק כדי להיחשב כתושבת שם. "


מעבר לכך, חשוב להבין שלא רק ההצהרות לרשויות המס של המדינה האחרת יהיו בעלות משקל. גם ההצהרות שלכם לגופים אחרים, כגון הביטוח הלאומי בישראל או הצהרת תושבות לבנק - יכולות לשמש כראיה לכך שתושבות המס שלכם נותרה בישראל.

כמעט בלתי אפשרי להיות "חסר תושבות מס" בימינו


בר רפאלי חילקה את זמנה בין ישראל, ארה"ב ומדינות רבות אחרות. אחת הטענות החלופיות שלה היתה שאין לה למעשה "תושבות לצרכי מס" באף מדינה. מבחינתה, היא מעיין "נוודת דיגיטלית" שעוברת בין מדינה למדינה, או כמו אדם שגר על ספינה בים מבלי שיש לה בסיס קבוע במקום אחד, ולכן גם אין לה תושבות מס מלאה באף מדינה.


גם הטענה הזו של רפאלי נדחתה:

"בנסיבות עניינה של המערערת מידת ניתוקה מישראל לא הייתה כזאת שניתן להכיר בה כ"חסרת תושבות". עניינה של המערערת רחוק כמרחק מזרח ממערב ממצבו של אדם המעביר את ימיו ולילותיו על סיפונה של יאכטה ואין לו כל בסיס קבוע אלא הוא נע ונד ממקום למקום, שט על פני ימים ואוקיינוסים ועוגן פעם בנמל זה ופעם באחר. וגם אם היה, לא ניתן לומר כי ליאכטה זו אין "נמל בית" שבו היא עוגנת, שאליו היא תמיד חוזרת, ושתמיד מוכן לקבלה. נמל בית זה מצוי בישראל ולא במקום אחר. "

המסקנה מפסק הדין היא כי יהיה קשה מאד להוכיח טענה של "העדר תושבות" לצרכי מס בנסיבות חיים רגילות (זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זו משימה לא פשוטה). לכן, כלל האצבע מבחינתכם הוא שכשאתם טוענים לניתוק תושבות מס ממדינה אחת, אתם צריכים במקביל להראות שהפכתם לתושבי מס מלאים במדינה אחרת.


למידע נוסף בנושא מיסוי ורילוקיישן היכנסו לאתר

Tina Kaplan Tax Law Firm

טינה קפלן - עו"ד (B.A ראיית חשבון), עוסקת בתחום המיסים משנת 2011. מתמחה במיסוי בינלאומי, מיסוי תושבי ישראל שמשקיעים בחו"ל, ומלווה תושבי ישראל ברילוקיישן, הגירה ותושבים חוזרים.


מוזמנים ליצור קשר גם ב-Whatsapp

*האמור לעיל הינו בגדר סקירה כללית בלבד, ואין לראות בכך משום יעוץ משפטי או מיסויי, ואין להסתמך על כך ללא קבלת יעוץ פרטני ומותאם אישית.