ניתוק תושבות במס הכנסה וביטוח לאומי, הגשת דו"ח מס וקבלת החזרי מס

לקבלת שיחת יעוץ - השאירו פרטים

על פי חוקי המס בישראל, תושבי ישראל חייבים לשלם מס הכנסה על הכנסותיהם מכל העולם, בין אם הפיקו אותם בישראל ובין אם הפיקו אותם בחו"ל – למשל בדרך של השקעה.

 

תושבי חוץ, לעומת זאת, חייבים במס בישראל רק בגין הכנסות מישראל.

אך מיהו "תושב ישראל"? ומהן חובות המס של אדם אשר היה תושב ישראל, אבל עזב באמצע השנה לחו"ל?

במקרים רבים, תושבי ישראל שיוצאים לעבוד או להתגורר בחו"ל, מפסיקים לדווח על הכנסותיהם באופן חד צדדי למס הכנסה ולביטוח הלאומי - על אחת כמה וכמה כשמדובר בשכירים אשר היו פטורים מחובת הגשת דו"ח. כשהדבר נעשה מבלי להסדיר מראש את סוגיית התושבות, הם עשויים לגלות כעבור זמן מה, או עם חזרתם לישראל, שמוטלים עליהם חובות לגבי תקופת השהות שלהם בחו"ל, וכי הם נדרשים לשלם קנסות ואף לעמוד בפני הליכים פליליים.

על פי חוקי המס בישראל, ובפרט העדכון לחוקי המס משנת 2016, תושבי ישראל שעוברים לחו"ל במהלך השנה חייבים להגיש דיווח לרשות המסים.

הדיווח מוגש באחת משתי דרכים:

  1. בתור תושב ישראל שיש לו הכנסות מחוץ לישראל שיש לדווח עליהן, באמצעות הגשת דו"ח מס שנתי רגיל על גבי טופס 1301

  2. בתור מי שהיה תושב ישראל אבל טוען שתושבות המס שלו נותקה במהלך השנה, ולכן הוא הפך לתושב חוץ בתחילת שנת המס או במהלכה. במקרה כזה מוגש דו"ח מס שנתי על גבי טופס 1301 ובו מדווחות הכנסות החייבות במס בישראל בלבד וכן טופס 1348 "הצהרת תושבות" למס הכנסה.

המשמעות של דיווח כתושב ישראל שבעצם ניתק תושבות, היא שצריך להוכיח שכל מרכז החיים עבר למעשה למדינה אחרת.

מידע ולינקים בנושא רילוקיישן

מס הכנסה - דו"ח על הכנסות מחו"ל

נספח לדו"ח השנתי ליחיד אשר מיועד לדיווח על הכנסות מחוץ לישראל לתושבי ישראל שעזבו לחו"ל אבל לא עשו ניתוק תושבות

ביטוח לאומי - טופס ניתוק תושבות

שאלון המיועד למי שמודיע לביטוח הלאומי כי הוא יוצא לחו"ל והוא אחד מהבאים: עובד שנשלח לעבוד בחו"ל מטעם מעביד ישראלי, וחוזה העבודה נקשר בישראל, לרבות עמ"י; מי שיוצא מהארץ לכל מטרה אחרת ומגיע לסניף הביטוח הלאומי כדי להצהיר על כך

מס הכנסה - טופס ניתוק תושבות

פירוט למי שמצהירים על עצמם שאינם תושבי ישראל

מס הכנסה - דו"ח מס שנתי לתושב ישראל

דו"ח מס שנתי ליחיד, עצמאי או שכיר שיש לו הכנסות מחו"ל - לדוגמה ישראלי שיוצא לרילוקיישן ולא עושה ניתוק תושבות

ביטוח לאומי - עבודה אצל מעסיק ישראלי

אם נשלחת לעבודה בחו"ל על ידי מעסיקך הישראלי וחוזה ההעסקה ביניכם נחתם בארץ, הרי שאתה נחשב כעובד שכיר לכל דבר ועניין, ולכן חובת תשלום דמי הביטוח משכרך חלה על מעסיקך.

ביטוח לאומי - יוצאים לרילוקיישן

תושבי ישראל השוהים בחוץ לארץ באופן זמני ממשיכים לשמור על זכויותיהם בביטוח הלאומי, ומחויבים בתשלום דמי ביטוח בהתאם להכנסותיהם