top of page

מדיניות פרטיות

באתר זה  (www.tktax.co.il, להלן: האתר) מעריכים את פרטיותך ולכן נכתבה מדיניות הפרטיות הזו - כדי ליידע אותך מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ובאילו סיטואציות המידע יכול להיות מועבר לגופים אחרים. חלקים מהמסמך מוצגים בלשון זכר, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד. הואיל ומדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר יכולים להשתנות, מומלץ לחזור ולקרוא מעת לעת את הכתוב.

 

כללי

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בו, וכיצד נעשה שימוש במידע, הנמסר על-ידי המשתמשים או הנאסף עליהם במסגרת השימוש באתר. כאמור, בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. פרט למידע שמושאר על ידך בטופס יצירת הקשר, בעת קניית מוצרים ושירותים, או ברישום לרשימת התפוצה, שיכול לזהות אותך באופן אישי, המידע שנאסף עליך הנו סטטיסטי, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

תנאי שימוש באתר

בעצם הכניסה או ההתחברות לאתר, אתה נותן את הסכמתך לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו. אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאים המפורטים במדיניות, עליך להפסיק באופן מיידי להשתמש באתר ולהימנע מכל שימוש באתר, כניסה או מהתחברות לאתר, בכל אופן.

מידע מזוהה שהאתר שומר
 

המידע המזוהה מאפשר לנו לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כך, המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלהם. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

כמו כן, אנו אוספים מידע שמוזן בטופס יעודי ליצירת קשר, הכולל את השם שלך, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני.

מידע שאתם מפרסמים באתר בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;

מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

מידע לא מזוהה שהאתר שומר 

 

מידע לא מזוהה הוא כל מידע טכני, סטטיסטי ואנליטי אשר גלוי לנו כאשר אתה משתמש באתר. המידע מבוסס על פעילותך בכלים של צדדים שלישיים המוטמעים באתר, לרבות Analytics Google, וכלי האנליטיקה של פלטפורמת Wix, בה בנוי האתר, כגון: הרגלי הגלישה שלך, השימוש שלך בשירותי האתר, עמודי האתר בהם צפית, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אל האתר, המיקום המקורב שלך, סוג החומרה או מכשיר הקצה שבו השתמשת כדי להיכנס לאתר, העדפות הגלישה שלך, סוג הדפדפן שלך, רזולוציית המסך, מערכת ההפעלה בה השתמשת, העמודים המועדפים עלייך, אבל לא רק, וכל מידע נוסף שיתקבל, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו. כל המידע שנשמר מכוחו של סעיף זה הוא מידע שאינו מזהה אותך אישית ומטרתו להתאים את האתר לנוחיות המשתמשים בו באופן מיטבי.

איך מעובד המידע אודותייך ואיך נעשה השימוש בו?

מפעילי האתר מעבדים הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אותך אישית, יוצרים פרופילים שמאפשרים לנו לספק לך את השירות, תוך שיפור מתמיד של השירות הניתן לך ולמשתמשים אחרים. המידע שנאסף עלייך על ידי האתר נאסף אך ורק במסגרת שימושך באתר ולא מחוצה לו. הנתונים נשמרים במאגרי מידע, והשימוש בהם ייעשה לפי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, זאת כדי לאפשר לך להשתמש בשירותיו תוך שיפורם המתמיד, לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים, ליהנות מפרסומים ותכנים ועדכונם.

הזכות להישכח - למחוק את המידע אודותיך ולקבל אותו

אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת tina@tktax.co.il ודווח לנו באיזו כתובת דוא״ל נרשמת, באיזה טלפון ופרטים מדוייקים נוספים, כדי שנטפל בנושא בהקדם ובדחיפות המתבקשת. כאמור בחוק, המידע שיימחק ו/או יועבר אלייך הוא המידע שהזנת לתוך טפסי האתר באופן אקטיבי, וכל מידע מזהה ולא מזהה, מכל סוג, לרבות מידע סטטיסטי ולא סטטיסטי שמועבר לגופים ו/או לצדדים שלישיים שנאסף עלייך, לא יוכל להימחק כי הוא לא משוייך לאתר ישירות.

מהן עוגיות

עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך, שמופק גם על ידי האתר עצמו וגם על ידי צדדים שלישיים שנותנים שירותים לאתר, כדוגמת Google, Facebook, Wix אבל לא רק. העוגיה למעשה היא קובץ שמטרתו לאפשר לאתר לזהות אותך או לאמת את זהותך בעת ביקורים חוזרים. העוגיות משמשות גם את האתר לשם תפעול תקין, התאמת האתר להעדפותיך האישיות, איסוף מידע, פרסום מותאם אישית ואבטחת מידע. זו הסיבה שהאתר מאחסן עוגיה כאשר אתה משתמש בשירותיו ו/או נרשם אליו, כדי לזהות אותך ולאפשר לך ליהנות מהשירות שהאתר מעניק במהירות. אפשרות זו גם מאפשרת לאתר להציג לך תכנים שונים הקשורים לפעילות ולתוכן האתר, באתרים חיצוניים, באמצעות ממשקי מודעות ותוכן המופעלים על ידי גופים חיצוניים וצדדים שלישיים, כדוגמת ממשקי המודעות של Google, Facebook, Wix ואחרים. במידה וברצונך לבטל את האפשרות הזו, ניתן לבטלה בהגדרות הפרטיות בדפדפן האינטרנט שלך.

כיצד האתר ומפעיליו יצרו עמך קשר

במהלך שימושך באתר, יישלחו לתיבת הדוא"ל שלך הודעות אוטומטיות שונות, וכן, יתכן שניצור איתך קשר בטלפון, באמצעות הודעות טקסט או באפליקציות מסרים שונות. האתר ומפעיליו לא יספקו את מספר הטלפון שלך ואת כתובת הדואר שלך לאף אחד אחר ללא ידיעתך ואישורך, אך באפשרותם לשלוח דיוורים והודעות מעת לעת, לשלוח לך חומרים שיווקיים הקשורים לאתר ולפעילותך בו מעת לעת, לשלוח לך הצעות רלוונטיות, וכמובן, ליצור עמך קשר לצורך אספקת השירותים והמוצרים המוצעים בו.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך אלא במקרים הבאים: אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים לעובדים, מבטחים, יועצים מקצועיים, ספקים או קבלני משנה שלנו, כנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

כמו כן אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם אם קיימת מחלוקת משפטית, בינך לבין מפעילי האתר שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבוצע על ידך פעולה באתר שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי; אם האתר יימכר או שפעילותו תועבר בכל צורה שהיא לתאגיד או לחברה אחרת, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד ו/או חברה אלה יקבלו על עצמם כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. בחלק מהקישורים, לחיצה תוביל לעזיבת האתר. האתר ומפעיליו אינם אחראים לאתרים אלה, אין להם שליטה עליהם ואין הם אחראים לאתרים אלה או לתוכנם ובכל מקרה אין המסמך הזה ותנאי השימוש באתר חלים על אתרים אלה.

 

המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אינו מכוסה על ידי מסמך זה. אין האתר ומפעיליו אחראים לאתרים של צדדים שלישיים אלה, או יוצרים מצג לגביהם ולגבי תוכניהם, ולכן אין הם אחראים לכל תוצאה שעלולה לנבוע משימוש בהם.  

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר יכולה להשתנות בכל עת. מומלץ לשוב ולבדוק אותה מפעם לפעם כדי להתעדכן בשינויים, במידה והיו כאלה. 

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באמצעות הדוא״ל: tina@tktax.co.il. לצד זאת, ניתן ואף מומלץ ליצור קשר באמצעות דף צור הקשר באתר, בו מופיעות כל דרכי ההתקשרות הקיימות.

bottom of page