ביטקוין - מטבע? נייר ערך? נכס בלתי מוחשי?

היום כולם כבר יודעים - רשות המסים בישראל אינה מכירה במטבעות קריפטו כ"מטבעות", אלא רואה בהם נכס. ולכן כמו כל נכס, כשמוכרים אותו - צריך לשלם מס הכנסה.

ברוב המקרים, אין חובה על עצם ההחזקה במטבע וירטואלי, אבל יש חובת דיווח בכל מקרה שבו למעשה יש מימוש שלו. וכאן חשוב להבהיר "מימוש", הוא לא רק מכירה של קריפטו.

 

למעשה, גם אם אתם לא מוכרים את המטבע, אלא מבצעים עסקת המרה - מממשים את המטבע כדי להחליפו באחר, זו נחשבת מכירה חייבת במס. מה שאומר שאתם צריכים לשלם למס הכנסה גם אם הכסף בפועל מושקע ולא התקבל אצלכם בפועל. באופן דומה, גם כשמשלמים באמצעות המטבע עבור שירות או סחורה (עסקת ברטר), מדובר במימוש שחייב בדיווח.

משקיעים בביטקוין?  

כיצד מדווחים למס הכנסה על מכירת קריפטו?

כשאתם מוכרים מטבע דיגיטלי, או כשאתם ממירים אותו במטבע אחר, אתם צריכים להגיש דיווח למס הכנסה בישראל, על גבי טופס 1399 - הודעה על מכירת נכס וחישוב המס. את הדיווח יש להגיש על כל מימוש מטבע בנפרד, גם אם סופו בהפסד. אם כתוצאה מהמכירה יש לכם רווח, אז צריך לשלם גם את המס על הרווח, שמשמש כמקדמה על חשבון חבות המס השנתית שלכם.

בנוסף, בסוף שנת המס יהיה עליכם להגיש דיווח על גבי טופס 1301 - דו"ח מס שנתי ליחיד. בפועל, במקרים רבים מגישים את הדיווח רק בסוף השנה במסגרת הדו"ח השנתי, מבלי לדווח על כל עסקה בנפרד במסגרת טופס 1399. חשוב לזכור שבמצב כזה גם אם רשות המסים תקבל את הדיווח ולא "תקנוס" אתכם על אי הגשת טופס 1399 במועד, בכל מקרה החוב שלכם ישא ריבית והפרשי הצמדה מיום ארוע המס ועד לתשלום בפועל.

שימו לב, כל האמור נכון אך ורק לגבי פעילות פאסיבית במטבעות וירטואליים - פעילות של משקיעים. אנשים שסוחרים במטבעות וירטואליים באופן תכוף, או לחלופין מי שמבצע פעולות כרייה, יהיו כפופים להוראות שונות מכיוון שמדובר בפעילות עסקית לכל דבר וענין (לפחות בעיני רשות המסים). כשמדובר בפעילות עסקית, המשמעות היא כמובן לא רק במישור מס הכנסה, אלא יש לבחון גם היבטי מע"מ וכמובן ביטוח לאומי.

כיצד מעבירים כסף ממימוש קריפטו לחשבון הבנק?

ללא ספק, אחד החסמים המרכזיים למסחר במטבעות וירטואליים, הוא הקשיים שמערימים הבנקים בבואכם למשוך את הכספים לחשבון הבנק שלכם. השאלה האם תוכלו להעביר את הכספים מפעילות בקריפטו אל חשבון הבנק בישראל, תלויה במשתנים רבים: עמדת הבנק המקבל (הבנק שלכם), עמדת קצין הציות של הסניף, היקף הסכום המועבר, אופי הפעילות הרגילה שלכם בחשבון, תדירות העסקאות, המקור ממנו אתם מעבירים את הכספים (יש בורסות שנחשבות כשרות יותר בעיני הבנקים, לעומת מכירה לצד ג'), האם הכסף מלכתחילה יצא מחשבון הבנק - וניתן להתחקות אחרי המסלול שלו ועוד. 

 

באחרונה ניתנו מספר פסקי דין שהטיבו מאד עם משקיעים הקריפטו בישראל. פסק הדין האחרון ניתן נגד הבנק מרכנתיל דיסקונט. 

יש לקוות שככל שיעבור הזמן הבנקים בישראל ישכילו לנהל סיכונים, בדרך שתאפשר לסוחרים מן השורה להשקיע בקריפטו ולקבל את כספם בחזרה.

מידע נוסף בנושא קריפטו וביטקוין

 

עו"ד טינה קפלן בעלת ניסיון ייחודי מקיף בנושאי מיסוי מטבעות קריפטוגרפים ובניהול הליכים והסדרים מול רשויות המס בישראל. זאת לרבות במסגרת הליכים לגילוי מרצון של הון והכנסות לא מדווחים מפעילות השקעה ומסחר במטבעות וירטואליים.