• טינה קפלן

חברות יוכלו לנכות הוצאות בקשר להנפקת מניות


הכנסת צפויה לאשר בקרוב הצעת חוק לפיה חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה. החוק יעבור במסגרת הוראת שעה, ויהיה בתוקף עד ליום 31.12.2020.

הצעת החוק אושרה בועדת הכספים ביום 04.12.2017 והונחה על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, היא הוגשה על רקע הירידה בהיקפי המסחר וההנפקות בבורסה בישראל שנים האחרונות, ומתוך חשש כי הדבר יוביל לפגיעה בתשואות על חסכונותיהם של אזרחי ישראל. אמנם, חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט, 1969 מאפשר ניכוי הוצאות בקשר להנפקת מניות בבורסה (במהלך שלוש שנות מס), הניכוי ניתן רק לחברה תעשיית, שהיא חברה תושבת ישראל אשר לפחות 90% מהכנסותיה הן ממפעל שעיקר פעילות בשנת המס היא פעילות ייצורית.

חברי הכנסת הביעו תקווה שהחוק החדש יסייע בהנעת שוק ההון הישראלי וחיזוק המשק.


Whatsapp

E-mail

רשתות חברתיות

  • טינה קפלן עורכת דין מסים לינקדאין
  • טינה קפלן עורכת דין מסים פייסבוק
  • טינה קפלן עורכת דין מסים יוטיוב