תקופת המתנה לקבלת שירותים רפואיים

אם שהית בחו"ל 18 חודשים רצופים או יותר ולא שילמת דמי ביטוח בריאות עבור תקופה של 12 חודשים לפחות, או אם חדלת להיות תושב ישראל - לא תהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות במשך תקופה של 6 חודשים לכל היותר.