תושב חוזר - מכס ויבוא

זכויות תושב חוזר במכס וביבוא טובין לישראל