תושב חוזר ותיק - בקשה לשנת הסתגלות

עולים או תושבים חוזרים ותיקים, יוכלו לבחור שהשנה הראשונה תיחשב עבורם כשנת הסתגלות והתאקלמות לעניין מס הכנסה