מדריך הכנסת כספים במעבר הגבול

כל מי שנכנס לישראל או יוצא ממנה, חייב לדווח על כספים המצויים ברשותו.