מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה

תנאי כניסה והנחיות בידוד עבור אזרחי ישראל, תושבים חוזרים וזרים