הגשת בקשה לפטור ממכס

שירות זה מאפשר לתושבי ישראל, ששהו מחוץ לישראל שנתיים ומעלה לפתוח תיק זכאות במכס לצורך מימוש זכאותם.