מיסוי ישראלי

מס הכנסה, קריפטו, מיסוי מקרקעין, מכס

מס הכנסה

יעוץ ליחידים ולתאגידים

הגשת דיווחים לרשויות

טיפול בקנסות ובשומות מס

חוות דעת משפטית

ייצוג בהליכים משפטיים

טיפול באופציות לעובדים (102)

מיסוי קריפטו (מטבעות וירטואליים)

נאמנויות פרטיות וקרנות הון סיכון

מס הכנסה

 

יעוץ ותכנון מס שבח ומס רכישה

דיווח עסקאות במקרקעין

עריכת שומה עצמית ותחשיבים

מיסוי דירות מגורים

נאמנויות במקרקעין

תמ"א 38 והתחדשות עירונית

עסקאות קומבינציה

ניהול הליכי שומה וערר

מיסוי מקרקעין

מכס, יבוא, יצוא

סיווג טובין

הערכת טובין

אימות תעודות מקור

השגה על גירעונות

תביעות הישבון

תביעות להשבת מס ששולם ביתר

יעוץ בעניין הסכמי סחר

מכס